Thursday, October 29, 2009

Debat sobre els ordinadors portàtils a les escoles

Debat sobre els ordinadors portàtils a les escoles
Catalunya Ràdio -Programa el Secret, dia 27 -10-2009
El podeu escoltar des d’aquesta adreça
http://www.catradio.cat/reproductor/audio.htm?ID=385339

RESUM:
El debat va tractar sobre el tema dels ordinadors portàtils que s’han introduït enguany a l’escola dins el Projecte 1x1 http://imae.wikispaces.com/
Hi van participar el Sr. Jaume Graells, director general de l'Educació Bàsica i el Batxillerat, el Sr. Hector Ruiz, Director de Digital-Text, la Sra. Anna Pérez, mestra i el sociòleg Sr. Salvador Cardús.

Destaquem la intervenció documentada, clara i concreta de la nostra companya mestra Anna Pérez i també destaquem , agradablement sorpresos l’afirmació del Sr. Graells , respecte a la autonomia dels centres i dels professors per utilitzar tant els llibres de text digitalitzats , com altra material creat pels mestres , remarcant que els bons professionals sempre han alternat els llibres de text amb altres continguts i materials.
Ens va sorprendre una mica que el Sr. Cardús ( que va ser presentat com a “especialista” en educació) patís pel perill que el treball amb ordenador anés en detriment de les capacitats de lectura i escriptura “ (¿?)

Celebrem que es tractin temes educatius en aquests mitjans de comunicació i ens agradaria molt que continuïn parlant de la innovació a les escoles , sobretot pel que fa als canvis metodològics tan necessaris per educar els nostres nois i noies per comprendre aquest món tan complex i canviant.

La Junta de la Comunitat Catalana de WebQuest